دستگاه پرکن مایعات

admin  2019/11/14
دستگاه پرکن مایعاتReviewed by admin on Nov 14Rating: 5.0دستگاه پرکن مایعاتدستگاه پرکن مایعات در صنایع بسته بندی استفاده از دستگاه پرکن از ضرورت خاصی برخوردار می باشد البته استفاده از این دستگاه در تمامی صنایع به دلیل خاص بودن مواد متفاوت می باشد از این رو می توان پرکن ها را اعم از اتومات یا نیمه اتومات بودن شان به چند دسته تقسیم کرد

دستگاه پرکن مایعات
در صنایع بسته بندی استفاده از دستگاه پرکن از ضرورت خاصی برخوردار می باشد البته استفاده از این دستگاه در تمامی صنایع به دلیل خاص بودن مواد متفاوت می باشد
از این رو می توان پرکن ها را اعم از اتومات یا نیمه اتومات بودن شان به چند دسته تقسیم کرد

دستگاه پرکن مایعات

پرکن سیلندر پیستون
پرکن پمپی
پرکن سقلی
پرکن‌توزین دار
پرکن وکیومی
در تمامی موارد یاد شده سیکل عملکرد یعنی قسمت فیلر به یک صورت می باشد
استفاده از پرکن ها بنا بر نوع مواد اعم از ویسکوزیته و نوع محصول متفاوت می باشد به طور مثال از پرکن های سیلندر پیستون برای مواد با غلظت تقریبا متوسط مورد استفاده قرار می گیر د وپرکن های ثقلی بیشتر برای مواد با غلظت پایین در حد آب مورد استفاده قرارمی گیرد
پرکن های پمپی قادر می باشد مواد با غلظت بالا را تزریق کنن که قدرت خروجی این نوع پرکن ها نسبت به تناسب مواد به گشتاور خروجی بستگی دارد