درباره ما

بنام خداوند جان و خرد
امروزه تولید با توجه به فراز و نشیب های خود سهم به سزای در اقتصاد و پویا شدن دا رد تمامی فعالان عرصه اقتصاد با توجه به امر تولید در سدد هستن با توجه به رقابت های تنگا تنگ محصولی با کیفیت وسازگار با بازار ونیاز مصرف کننده ارائه دهند از این رو استفاده از دستگاهای روز یکی دیگر از دغدغه تولید کنند گان می باشد ماشین سازی چمران با استفاده از نیروی مجرب تمام تلاش خودرا به منظور ارائه خدمات با نوع و سلیقه مشتریان و مصرف کنندگان به کار گرفته تا بتواند با توجه به گستردگی و تنوع ماشین آلات گامی موثر در این زمینه بردارد که این امر موثر نمی گردد مگر توجه خاص تولید کنندگان به صنعت داخل و استفاده از کالای ایرانی که به نوبه ای خود به صنعت و رشد و پویا شدن اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.

ماشین سازی چمران