دستگاه پرکن مواد و انواع آن

admin  2019/06/13
دستگاه پرکن مواد و انواع آنReviewed by چمران ماشین on Jun 13Rating: 4.5دستگاه پرکن مواد و انواع آنامروزه امر تولید جایگاه ویژه ای دارد یکی از نیازهای تولید کننده ها استفاده از دستگاه های پرکن می باشدکه به تناسب ساز و کار تولید و نوع محصول از گوناگونی زیادی برخوردار است .

امروزه امر تولید جایگاه ویژه ای دارد یکی از نیازهای تولید کننده ها استفاده از دستگاه های پرکن می باشدکه به تناسب ساز و کار تولید و نوع محصول از گوناگونی زیادی برخوردار است . در این راستا پرکن ها می تواند به صورت مایع یا پرکن های پودری ( گرانول ) باشد . که خود پرکن های مایع خود در چند بخش تقسیم می شود. بنا به ضرورت و استفاده تولید کننده و نوع مواد پرکن های مایع را می توان به شرح زیر نام برد :

 

که باز در قسمت پرکن های مواد غلیظ نیز می توان به :

 

 

و همچنین در قسمت پرکن های رقیق می توان پرکن های ثقلی و پرکن های ثقلی حجمی و پرکن های ثقلی لودسلی و غیر نام برد که همه این دستگاه ها هر کدام کارکرد متفاوت دارد .