برای کسب اطلاع و مشاوره گرفتن برای هر نوع دستگاه های صنعتی و محصولات ماشن سازی چمران و استعلام قیمت حتما با ما تماس بگیرید.

تلفن های تماس:

۰۹۱۹۹۵۳۶۶۸۳

۰۹۳۶۲۳۸۵۳۱۶

۰۹۱۲۷۶۸۶۱۳۵

۰۹۹۳۹۵۰۶۶۸۳