دستگاه تیوپ پرکن تمام اتوماتیک

دستگاه تیوپ پرکن اتوماتیک

دستگاه تیوپ پرکن اتوماتیک یکی از مهمترین دستگاه های ساخته شده در شرکت ماشین سازی چمران ، دستگاه تیوپ پرکن است که از پر سرعت ترین دستگاه هایی است که جهت عملیات بسته بندی بر روی محصولات مختلفی که به مرحله نهایی می رسند، مورد کاربرد واقع می شود. انواع [...]

مشاهده