دستگاه دربند کریپ

دستگاه دربند کریپ یکی از محصولات شرکت ماشین سازی چمران ، دستگاه دربند کریپ است که اصولا در صنعت دارو و آرایشی کاربرد چشم گیری دارد که در انواع اتومات و نیمه اتومات ساخته و طراحی می گردد . اصولا استاندار تعریف شده برای این نوع پانج ها یه سایز [...]

مشاهده