دستگاه میکسر مایعات

دستگاه پرکن فشار

دستگاه پرکن فشار یکی از مهم ترین دستگاه های صنعتی که کاربرد های فراوانی در کارخانه ها و تولید محصولات غذایی و بهداشتی دارد دستگاه پرکن می باشد، از دستگاه پرکن جهت پر کردن بطری ها و ظروف از مواد غذایی ،مواد بهداشتی،آرایشی و … استفاده می شود. انواع دستگاه [...]

مشاهده