دستگاه خشک کن سانتری فیوژ

دستگاه خشک کن سانتری فیوژ

دستگاه خشک کن (سانتری فیوژ) دستگاه سانتریفیوژ دستگاه سانتریفیوژ (خشک کن) برای گرفتن رطوبت سبزی های شسته شده به کار می رود.عملکرد این سیستم به صورت الکترو مکانیکی می باشد. آب سبزیجات در این دستگاه گرفته می شود و برای خشک ...

متن کامل ..