پرکن نیمه اتومات مخصوص چسب

پرکن نیمه اتومات مخصوص چسب

پرکن نیمه اتومات مخصوص چسب پرکن نیمه اتومات مخصوص چسب ، با قابلیت تنظیم در مقدار پرکردن ظروف چسب ، قابلیت پرکردن انواع ظروف در شکلها و اندازه های متفاوت ، تغییر تعداد نازل ها برای پرکردن ظروف | برای کسب ...

متن کامل ..