دستگاه لیبل زن

قیمت دستگاه لیبل زن

قیمت دستگاه لیبل زن یکی از مهم ترین دستگاه های مورد استفاده در صنایع،  دستگاه لیبل زن می باشد، این دستگاه لیبل یا برچسب مورد نظر را بر روی کالاها می چسباند، لیبلی که بر روی کالا درج می شود تمامی جزئیات و قیمت کالا بر روی آن قرار دارد. [...]

مشاهده