نایلون استرج

نایلون دستگاه استرچ پالت

نایلون دستگاه استرچ پالت یکی از بهترین دستگاه های تولیدی ماشین سازی چمران دستگاه استرچ پالت است که در کارگاه و کارخانه ها جهت نایلون کشی دور محصولات و بسته بندی به صورت پالت استفاده می شود.یکی از مواد اولایه که بایستی در دستگاه استرچ پالت قرار بگیرد نایلون است [...]

مشاهده