نایلون شرینگ

نایلون شرینگ

نایلون شرینگ نایلون شرینگ از نوع پلی اتیلن می باشد واز مواد پلی اتیلن سبک با ترکیب چند ماده شیمیایی دیگر از شاخه پلی اتیلن ها در عرض و ضخامت های مختلف ساخته شده است. استفاده از نایلون شرینگ به نوع محصول از لحاظ حجم، وزن و غیره بستگی دارد مصرف [...]

مشاهده