دستگاه پرکن ثقلی

 دستگاه پرکن ثقلی

 دستگاه پرکن ثقلی به طورکلی دستگاه پرکن ها چند دسته تقسیم می شوند که در مباحث قبل به آن اشاره شد با نگاهی گذار (پرکن پمپی ،سیلندر پیستون،ثقلی ) از دستگاه پرکن ثقلی بیشتر برای پر کردن مایعات رقیق از جمله آب ،شیشه شورها،مواد ضد عفونی ها و مواد شوینده [...]

مشاهده