دستگاه پرکن مایعات

دستگاه پرکن مایعات

در صنایع بسته بندی استفاده از دستگاه پرکن از ضرورت خاصی برخوردار می باشد البته استفاده از این دستگاه در تمامی صنایع به دلیل خاص بودن مواد متفاوت می باشد.از این رو می توان پرکن ها را اعم از اتومات یا نیمه اتومات بودن شان به چند دسته تقسیم کرد.

دستگاه پرکن مایعات

پرکن سیلندر پیستون
پرکن پمپی
پرکن سقلی
پرکن‌ توزین دار
پرکن وکیومی

در تمامی موارد یاد شده سیکل عملکرد یعنی قسمت فیلر به یک صورت می باشد. استفاده از پرکن ها بنا بر نوع مواد اعم از ویسکوزیته و نوع محصول متفاوت می باشد، به طور مثال از پرکن های سیلندر پیستون برای مواد با غلظت تقریبا متوسط مورد استفاده قرار می گیر د و پرکن های ثقلی بیشتر برای مواد با غلظت پایین در حد آب مورد استفاده قرارمی گیرد
دستگاه پرکن پمپی قادر می باشد مواد با غلظت بالا را تزریق کنند که قدرت خروجی این نوع پرکن ها نسبت به تناسب مواد به گشتاور خروجی بستگی دارد.

 

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است